Dataskyddsbeskrivning

1. Tillämpning

Ditt integritetsskydd är viktigt för Ahlström Capital.  Ahlström Capital behandlar persondata i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning samt enligt tillämplig lagstiftning. Genom att besöka webbplatsen och genom att lämna oss dina personuppgifter, godkänner villkoren i denna dataskyddsbeskrivning.

2. Den personuppgiftsansvarige

Ahlström Capital Oy
PL 169
00131 HelsingforsFinland

3. Insamling och behandling av personuppgifter

Utgångspunkten är att vi inte samlar in personuppgifter då du besöker webbplatsen förutom då du medvetet lämnar ut dem till oss. Vi behandlar så lite personuppgifter som möjligt och endast till den del som det är nödvändigt. Om du lämnar ut personuppgifter till oss använder vi dem endast till angivna syftet. Sådana syften är till exempel kommunikation med aktieägare och samarbetspartners samt rekrytering.

4. Rekrytering

Ahlström Capital Oy, A. Ahlström Kiinteistöt Oy och Ahlström Konsernipalvelut Oy:s rekrytering sker elektroniskt via vår webbplats. Då du skickar en arbetsansökan via vår webbplats godkänner du samtidigt att dina personuppgifter behandlas i rekryteringsprocessen.

Bolagets dataskyddsbeskrivning som gäller rekrytering (på engelska)

5. Cookies

Vi använder cookies för att samla in information om hur de som besöker webbplatsen använder den. Vi använder information för att utveckla webbplatsen.På vår webbplats kan det även finnas tredje parters komponenter, till exempel i anknytning till sociala nätverkstjänster (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn). Med hjälp av dessa komponenter visar vi på vår webbplats det material som finns i sociala nätverkstjänster. Under ditt besök kan sociala nätverkstjänster ta emot information om ditt besök på vår webbplats.

Du kan kontrollera webbplatsens cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren (hindra användningen av cookies, tillåt cookies endast på begäran eller ta bort cookies alltid då du avslutar en webbläsarsession). Observera att detta kan hindra användningen av en del tjänster, eftersom vissa delar av webbplatsen fungerar rätt endast då man tillåter cookies.

Om du vill kan du ta bort cookies från din webbläsare till exempel med hjälp av följande anvisningar:
Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

Analys av användningen av webbplatsen

Webbplatsen www.ahlstromcapital.com använder Fonecta Oy:s nätanalystjänst Snoobi Analytics. Tjänsten använder cookies för att analysera hur de som besöker webbplatsen använder den.

I samband med insamlingen av uppgifter ges besökaren ett individuellt ID-nummer som sparas i användarens cookies. Med hjälp av cookies kan webbplatsen anknyta påföljande besök till samma besökares webbläsare. Information som samlats in med Snoobi Analytics och ID-numret kan inte kopplas till en fysisk person.

6. Lämna ut personuppgifter

Vi kan använda tredje parter, såsom serviceleverantörer, för att samla in, spara och behandla personuppgifter å våra vägnar. Sådana serviceleverantörer kan endast behandla dina personuppgifter till den del det är nödvändigt för att genomföra den tjänst som vi begärt.

För att skydda personuppgifterna förutsätter vi att alla våra serviceleverantörer hemlighåller och skyddar de uppgifter som vi lämnar dem. De ska även följa avtal om behandling av personuppgifter och den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Dessutom kan Ahlström Capital Oy lämna ut eller överföra dina personuppgifter inom Ahlström Capital-koncernen. I regel överförs inga uppgifter i eller utanför Europeiska unionen, om inte annat uttryckligen anges.

7. Sparade personuppgifter

Vi sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med personuppgifterna. Genast när personuppgifterna inte längre behövs, raderar vi eller anonymiserar vi dem.

8. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till insyn i de personuppgifter vi har samlat om dig. Dessutom har du rätt att kräva att uppgifter rättas eller raderas samt begränsa användningen därav.

9. Mer information

Om den registrerade vill ha mer information om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter, kan han eller hon kontakta den ovan nämnda personuppgiftsansvarige.