Aktuellt

Aktuellt

13.04.2021
Pressmeddelande

Förändringar i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelande.

30.03.2021
Meddelande

Ahlström Capital har publiserat årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen kan hittas här (in English). En svenskspråkig sammanfattning för 2020 hittar du här.

30.03.2021
Meddelande

Kemiras, Ahlström Capitals, Kyrkans pensionsfonds och Aktia Livförsäkrings byggnads- och innovationsinvestering skapar tillväxt i Esbo – Kemiras nya forskningscenter blir en del av konceptet Green Chemistry Park. Läs meddelanden här.

 

04.03.2021
Bolagsstämma 2021

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 12 april 2021 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida.

 

02.02.2021
Pressmeddelande

A. Ahlström Kiinteistöt Oy som delägare i Avain Yhtiöt. Läs pressmeddelandet här.

26.01.2021
Pressmeddelande

A. Ahlström Kiinteistöt som investerare i nytt lokalprojekt i Tammerfors centrum. Läs pressmeddelande här.

Portföljbolagens pressmeddelanden