Aktuellt

Aktuellt

20.06.2018
Meddelande

Nya medlemmar i Destias, Enics och A. Ahlström Kiinteistöts styrelse. Meddelande

20.06.2018
Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 25 000 euro till Arcada och 20 000 euro till Cancerstiftelsen. Pressmeddelande

16.03.2018
Bolagstämma 2018

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter

06.03.2018
Pressmeddelande

Lasse Heinonen utnämnd till verkställande direktör för Ahlström Capital. Pressmeddelande

21.12.2017
Pressmeddelande

Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström avgår. Pressmeddelande

Portföljbolagens pressmeddelanden