Aktuellt

Aktuellt

01.08.2018
Meddelande

Lasse Heinonen tillträder som Ahlström Capitals vd idag. Meddelande

05.07.2018
Meddelande

Ahlström Capital ansluter sig till FN:s Global Compact -initiativ. Meddelande

20.06.2018
Meddelande

Nya medlemmar i Destias, Enics och A. Ahlström Kiinteistöts styrelse. Meddelande

20.06.2018
Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 25 000 euro till Arcada och 20 000 euro till Cancerstiftelsen. Pressmeddelande

16.03.2018
Bolagstämma 2018

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter

Portföljbolagens pressmeddelanden