En världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter som utvecklats med hjälp av intelligent pappersteknik. Värde skapas genom att utveckla kundspecifika och innovativa produkter samt funktionalitet inom områden som sträcker sig från golv, kök och inredning till releasepapper, kundvänliga förpackningsmaterial och energiöverföring på ett miljövänligt sätt.

Munksjö är ett specialpappersbolag med försäljning till mer än 70 länder och har fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics & Packaging. 

Munksjös specialcellulosa och specialpapper används i flera industriella applikationer och konsumentprodukter som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper och industriella papper. Munksjö är verksam i sammanlagt sju länder i Europa, Sydamerika och Asien. Munksjö är den ledande aktören inom många produktsegment och siktar på hållbar tillväxt genom organisk tillväxt samt strategiska initiativ. 

Globala megatrender, som en ökande och åldrande befolkning, urbanisering, ökad mobilitet, ökad miljömedvetenhet samt knappa resurser driver efterfrågan på Munksjös produkter på lång sikt. Övergången till ett mer hållbart samhälle har även en naturlig inverkan på den långsiktiga efterfrågan, eftersom medvetenheten om miljön och bristande resurser ökar.

www.munksjo.com

 

  • ​GRUNDAT: Munksjö inledde sin verksamhet år 1862. Munksjö Oyj bildades år 2013, då sammanslagningen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing slutfördes.
  • HEMORT: Helsingfors, Finland
  • BRANSCH: Specialpapper
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 7
  • ANTAL ANSTÄLLDA: 2 900
  • OMSÄTTNING 2015: 1 130,7 miljoner euro
  • MARKNADSVÄRDE 31.12.2015: 436,5 miljoner euro*
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2014
  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 15,5 %

* Justerat med innehav av egna aktier