Ahlstrom och Munksjö har skapat en global ledare

Styrelserna för Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp har beslutat verkställa fusionen varvid Ahlstrom fusioneras med Munksjö i enlighet med fusionsplanen. Samgåendet av Munksjö och Ahlstrom skapar en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar med en sammanlagd årlig omsättning som uppgår till cirka 2,2 miljarder euro, cirka 6 200 anställda och 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Registreringen av verkställandet av fusionen förväntas ske den 1 april 2017.

Det sammanslagna bolagets namn kommer att ändras till Ahlstrom-Munksjö Oyj vid registreringen av verkställandet av fusionen. Totalt 45 376 992 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö kommer att emitteras som fusionsvederlag till Ahlstroms aktieägare. De nya aktierna förväntas registreras i det finska handelsregistret den 1 april 2017. Handeln med de nya aktierna på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholms börsar förväntas inledas den 3 april 2017. Efter fusionen kommer handelssymbolerna för Ahlstrom-Munksjös aktier att vara AM1 på Nasdaq Helsingfors och AM1S på Nasdaq Stockholm.

www.ahlstrom-munksjo.com

 

  • GRUNDAT: 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj
  • HEMORT: Helsingfors, Finland
  • BRANSCH: Fiberbaserade material
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 14
  • ANTAL ANSTÄLLDA: 6 200
  • OMSÄTTNING 2016: ~ 2,2 miljarder euro (kombinerad årlig omsättning)
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2017
  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 18,4 %