Tillväxt av aktieägarvärdet på lång sikt

Ahlström Capitals mission är att skapa konsekvent och långsiktigt aktieägarvärde genom högklassiga investeringar och en aktiv och ansvarsfull förvaltning och utveckling av tillgångarna.

För Ahlström Capital innebär ansvar långsiktiga investeringar, som skapar värde över tid. Ahlström Capital undersöker nya investeringsmöjligheter ur ett ansvarsperspektiv. På detta sätt strävar Ahlström Capital efter att föra vidare släktens långa historia och arv samt öka bolagets värde för kommande generationer.

Vänligen kontakta oss för mer information.