Ahlström Capital letar ständigt efter nya investeringar

Ahlström Capitals fastighetsportfölj omfattar industrifastigheter, affärsfastigheter och bostadsfastigheter i Södra Finland, Estland och Nederländerna.

Eteläesplanadi 14, Helsinki

Ahlström Capital äger en affärs- och kontorfastighet på Södra Esplanaden 14. Byggnaden genomgick en grundlig renovering samt expansion år 2009. Nu ligger golvytan på ca 14 000 kvadratmeter. Utrymmena är uthyrda på långtidskontrakt.

För den arkitektoniskt krävande exapnsionen år 2009 fick byggnaden ett speicalutnämnande i tävlingen Vuoden teräsrakenne för sin funktionalitet samt unika utseende.

  

Kasarmikatu 21, Helsinki

På tomten står en gammal byggnad som rivs och sedan skall en ny kontorsbyggnad uppföras. Rivnings- och byggnadsarbetet påbörjades under våren 2016 och byggnaden bedöms vara slutförd i slutet av 2017. Projektet genomförs gemensamt av Ahlström Capital, YIT och HGR Property Partners.

  

Lahden Kulmala, Lahti 

I Lahtis är Ahlström Capital engagerad i fastighetsprojektet Lahden Kulmala. De renoverade lägenheterna och affärslokalerna i denna funkisbyggnad överlämnades av entreprenören i juni 2015.

Andra fastighetsinvesteringar

Till Ahlström Capitals främsta fastighetsinvesteringar hör också fastigheten Nylandsgatan 24 i Helsingfors.

Förutom dessa affärsfastigheter äger Ahlström Capital även de kulturhistoriskt viktiga bruksområdena Norrmark och Kauttua i Satakundaregionen.