Ett familjeägt investeringsbolag med fokus på industriinvesteringar och fastigheter

I Ahlström Capital förenas de bästa sidorna hos ett industriföretag, ett investeringsföretag och ett familjeägt företag. Som ett av de största investeringsföretagen i Finland har vi betydande finansiella resurser, en stark industriell kompetens, effektiva processer och en aktiv och ansvarsfull ägares attityd. Vår mission är hållbar, långsiktig värdeokning för aktieägarna med en attraktiv årlig dividend.

Vår portfölj består av fastighets- och industriinvesteringar. Fastighetsinvesteringarna, som består av både fastigheter och skogar, skapar en solid grund för vår portfölj och ger en stabil avkastning med låg risk. Industriinvesteringar omfattar betydande innehav i börsnoterade företag samt direkta investeringar i onoterade företag. Dessa erbjuder möjligheter till större värdeökning med medelhög risk.  

Vi fokuserar våra industriinvesteringar till företag som tillhandahåller innovativa och avancerade fiberbaserade material samt industriteknologi och relaterade tjänster. Vår starkaste expertis och industritradition ligger i dessa två industrier och det finns kunskap i världsklass i de nordiska länderna som vi kan utnyttja för att utveckla våra portföljbolag.  

När vi söker nya investeringar överväger vi främst företag baserade i Norden, företag som följer den nordiska förvaltningsmodellen och som har en årlig omsättning på 100-500 miljoner euro. På så sätt kan vi utnyttja våra lokala nätverk och minska riskerna förknippade med nya investeringar. När vi utökar de befintliga verksamheterna söker vi investeringar globalt.

Fastighetsinnehaven fokuseras till centrala lägen i tillväxtcenter i södra Finland och skogsinnehaven främst till Satakundaregionen i västra Finland. Vi ägar och utvecklar även de kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i Norrmark och Kauttua.

Utveckling av ledande företag med gedigen kompetens

Vi är ambitiösa och ställer höga mål. Vårt mål är att ha betydande inflytande eller kontroll i de företag som vi investerar i. Vårt mål är att vara den största ägaren i börsnoterade bolag och majoritetsägare i onoterade bolag men vi välkomnar också saminvesteringsmöjligheter med välrenommerade investerare.

Vi investerar i företag som har de bästa förutsättningarna för tillväxt - sådana som vi kan utveckla till de bästa företagen i sin bransch. Vi hjälper företag att nå deras fulla potential. Vi ökar värdet i företagen vi äger genom att aktivt delta i deras utveckling, genom ett aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv. Vi stödjer och utvecklar företagen genom att bilda effektiva styrelser som har omfattande industrierfarenhet och som kan stödja ledningen i att leda affärsverksamheten.

Vi använder våra betydande finansiella resurser för att möjliggöra tillväxt i våra företag. Vi investerar mer än bara finansiellt kapital. Vi investerar också vår industriexpertis och vår kunskap.