Ett familjeägt investeringsbolag med fokus på industri-, fastighets- och skogsinvesteringar

I Ahlström Capital förenas de bästa sidorna hos ett industriföretag, ett investeringsföretag och ett familjeägt företag. Som ett av de största investeringsföretagen i Finland har vi betydande finansiella resurser, en stark industriell kompetens, effektiva processer och en aktiv och ansvarsfull ägares attityd. Vår mission är hållbar, långsiktig värdeökning för aktieägarna med en attraktiv dividend.

Vår portfölj består av fastighets-, skogs- och industriinvesteringar. Fastighets- och skogsinvesteringarna skapar en solid grund för vår portfölj och ger starkt kassaflöde och stabil värdeökning. Industriinvesteringar omfattar betydande innehav i börsnoterade företag samt direkta investeringar i onoterade företag. Dessa erbjuder möjligheter till större värdeökning över en flexibel innehavstid. 

Våra fastighetsinnehav finns främst på centrala lägen i södra Finlands tillväxtcenter och skogsinnehaven i Finland. Vi äger och utvecklar även de kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i Norrmark och Kauttua.

Utveckling av ledande företag med gedigen kompetens

Våra värderingar, ambition och ansvar, vägleder oss i all vår verksamhet. Vi är en ansedd ägare med en hållbar och långsiktig strategi. Vi utvecklar vår portfölj med industriell erfarenhet och expertis tillsammans med ett starkt partnernätverk.

Vårt mål är att ha betydande inflytande eller kontroll i de företag som vi investerar i. Vi vill ha en ledande roll i börsnoterade bolag och vara majoritetsägare i onoterade bolag men vi välkomnar också saminvesteringsmöjligheter med välrenommerade investerare.

Vi investerar i etablerade företag som med starka positioner på attraktiva marknader samt med utvecklings- och värdeskapandepotential. Vi ökar värdet i företagen vi äger genom att aktivt delta i deras utveckling, genom ett aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv. Vi stödjer och utvecklar företagen genom att bilda effektiva styrelser som har omfattande industrierfarenhet och som kan stödja ledningen i att leda affärsverksamheten.