Personal

Rätta personer att sköta affärsverksamheten

Koncernen Ahlström Capital har en lång erfarenhet av industriell kompetens och placering.

A. Ahlström Kiinteistöt Oy utför sina uppgifter genom att bedriva fastighetsverksamhet, skogsbruk och serviceverksamhet samt upprätthåller de traditionsrika bruken i Norrmark och Kauttua.  Bolaget har 49 anställda.

Ahlström Konsernipalvelut Oy tillhandahåller koncernbolagen ekonomi- och personalförvaltningstjänster och IKT-tjänster. Organisationen består av fyra team: bokföring, koncernredovisning, IKT och HR. Bolaget sysselsätter sammanlagt 19 personer.

 

Pasi Koota

Pasi Koota

Interim President and CEO, CFO
Andreas Ahlström

Andreas Ahlström

Investment Director
Sebastian Burmeister

Sebastian Burmeister

Director, Finance and Investments
Jacob af Forselles

Jacob af Forselles

Chief Investment Officer
Mikael Lilius

Mikael Lilius

Investment Manager
Camilla Sågbom

Camilla Sågbom

Director, Corporate Communications and Responsibility
Tanja Seppä

Tanja Seppä

Assistant
Maternity leave substitute for Emmi Kjerin
Helena Staffans

Helena Staffans

Executive Assistant to CEO
Tero Telaranta

Tero Telaranta

Director, Industrial Investments
Suvi Uoti

Suvi Uoti

Communications Assistant
Sandra Wickström

Sandra Wickström

Legal Counsel
Albert van der Zee

Albert van der Zee

General Manager, Netherlands
Peter Ahlström

Peter Ahlström

CEO, A. Ahlström Kiinteistöt Oy
Eija Holmi

Eija Holmi

HR and Administrative Specialist
Riitta Kilo

Riitta Kilo

Director, Services
Sanna Sianoja

Sanna Sianoja

Director, Real Estate
Timo Viinamäki

Timo Viinamäki

Director, Forest
Pasi Koota

Pasi Koota

CEO
Eero Hannukainen

Eero Hannukainen

Team Leader, ICT
Outi Kaivo-oja

Outi Kaivo-oja

HR Manager
Ella Marttila

Ella Marttila

Team Leader, Finance