Traditionen fortsätter

Ahlström Capital Oy är ett av Finlands största investeringsbolag och en del av arvet efter släkten Ahlström – en av Finlands mest betydande industrifamiljer sedan 1850-talet.

Ahlström Capital grundades 2001 i samband med delningen av A. Ahlström Osakeyhtiö i Ahlstrom Abp, Ahlström Capital Oy och A. Ahlström Osakeyhtiö. Ahlström Capital skapar värde för sina ägare genom investeringar i börsnoterade och onoterade företag samt fastigheter.

 

Ahlström Capitals portfolio består av de börsnåterade bolagen Ahlstrom Abp, Munksjö Oyj och Suominen Oyj samt de onoterade bolagen Destia Group Oyj och Enics AG, cleantech-fonden och fastighets- och skogsinnehav.

 

16 starka decennium

2016
Fiberbaserade material, kartong- och flexibla förpackningar, industrielektronik, specialpapper, nonwoven tyg, infrastruktur- och byggnadstjänster, cleantech investering, fastigheter och skog

1950–2000
Papper, sågvaror, kartong, flexibla förpackningar, cellulosa, nonwoven tyg, faner, fiberskivor, konst- och förpackningsglas, elmateriel, glasull, glasfiber, verkstadsindustri, varvsindustri, produktions- och kontrollsystem

1900–1950
Papper, sågvaror, cellulosa, kartong, faner, fiberskivor, konst- och förpackningsglas, elmateriel, plast, glasull, metall- och verkstadsindustri, varvsindustri

1850–1900
Skeppsbyggnad, rederiverksamhet, sågvaror, metall- och verkstadsindustri, papper

 

Tidslinje

Ahlström Capital Oy
2014

Omorganisation

Omstrukturering av bolagen Antti Ahlström Perilliset Oy, A. Ahlström Osakeyhtiö och Ahlström Capital Oy 2014. Förvaltningen och utvecklingen av släkten Ahlströms finansiella och industriella tillgångar koncentreras till Ahlström Capital Oy

Ahlström Capital etableras 2001
2001

Ahlström Capital

Ahlström Capital etableras 2001: A. Ahlström Osakeyhtiö delas upp i Ahlstrom Abp, Ahlström Capital Oy och A. Ahlström Osakeyhtiö

A. Ahlström Osakeyhtiö grundas 1908;
1908

A. Ahlström Osakeyhtiö

A. Ahlström Osakeyhtiö grundas 1908; stark industriell expansion börjar

Antti Ahlström köper Norrmarks bruk 1870
1870

Expansion

Antti Ahlström köper Norrmarks bruk 1870 – i dag ett viktigt stycke finländsk industrihistoria

Antti Ahlström grundar verksamheten 1851
1851

Början

Antti Ahlström grundar verksamheten 1851