Kestävä kehitys on osa Ahlström Capitalin aktiivista omistajuutta

Kestävä kehitys on osa Ahlström Capitalin aktiivista omistajuutta, jossa pitkän aikavälin kestävä kehitys ja omistaja-arvon kasvu yhdistyvät. Perheomisteisena yhtiönä Ahlström Capital pyrkii ylläpitämään suvun pitkää historiaa ja perinteitä sekä kasvattamaan yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten.

Ahlström Capital edellyttää myös portfolioyhtiöiltään vastuullista toimintaa. Osallistumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn ja ohjaukseen tuemme portfolioyhtiöitämme niiden vastuullisessa toiminnassa. Kaikki portfolioyhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti sosiaalisissa, taloudellisissa ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Rohkaisemme portfolioyhtiöitä myös avoimeen vuoropuheluun sidosryhmien kanssa.

Otamme vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Kestävän kehityksen periaatteet juurrutetaan portfolioyhtiöidemme toimintaan jo hankintaprosessissa sekä jatkuvan kehitystyön yhteydessä. Mahdollisen yritysoston arviointiin liittyy aina kestävään kehitykseen liittyvien pitkän aikavälin riskien kartoitus.

Ahlström Capitalin suora vaikutus yhteiskunnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin näkökohtiin on pieni. Vaikutamme näihin näkökohtiin portfolioyhtiöidemme kautta, ja näin ollen meille on tärkeintä toimia vastuullisena sijoittajana ja pitkäaikaisena omistajana. Taloudellisesti vahva asemaja joustavuus ovat edellytyksenä sille, että voimme kehittää portfolioyhtiöitämme nyt ja tulevaisuudessa.

Haluamme myös kehittää ja osallistaa henkilöstöämme. Strateginen osaaminen ja sen kehittäminen on meille erittäin tärkeää, samoin kuin tasapuolisten mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden edistäminen. Pyrimme jatkuvasti takaamaan hyvät työterveyspalvelut, turvallisen ja viihtyisän työympäristön sekä sopivan tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä.

Hyvä maineemme ja mahdollisuutemme menestyvään liiketoimintaan perustuvat hyvään yritysetiikkaan. Varmistamme, että arvojamme ja eettisiä periaatteitamme noudatetaan kaikessa toiminnassa ja että koko henkilöstö ymmärtää ne ja noudattaa niitä. Valitsemme vain sellaisia liikekumppaneita, jotka toimivat eettisesti ja jakavat Ahlströmin suvun arvot.

Edistämme hyvää hallintotapaa sekä avoimuutta kaikissa yhtiöissämme. Hyvä hallintotapa luo arvoa, ja me pyrimme mahdolisimman suureen avoimuuteen kaikissa toiminnoissa. Kehitämme omaa hallintotapaamme sekä viestintäämme jatkuvasti varmistaaksemme korkean laadun ja jatkuvan luottamuksen.

Sijoitustoiminnassa arvioimme huolellisesti ympäristövaikutuksia. Kiinteistöportfolion kehittämisessä otamme huomioon kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden. Metsäsijoituksia hoidamme ylläpitämällä metsien monimuotoisuutta ja toteuttamalla hakkuut vastuullisesti. Omistamissamme teollisuusyrityksissä edistämme ympäristön kestävyydestä huolehtimista.

 

​ ​​

Lahjoitukset

Ahlström Capital lahjoittaa varoja kolmelle huippukorkeakoululle kotimaisen tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen. Hanken Svenska handelhögskolan, Aalto-yliopisto ja Åbo Akademi saavat yhteensä 250 000 euron suuruisen lahjoituksen.

Lehdistötiedote