Strategiamme on pitkäaikaisen arvon luominen

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö. Missiomme on kestävä pitkäjänteinen omistaja-arvon kasvattaminen houkuttelevalla osingolla. Keskitymme sijoituksissamme teollisuus- ja kiinteistöomaisuuteen sekä metsiin.

Ahlström Capitalissa yhdistyvät teollisuusyrityksen, sijoitusyhtiön ja perheomisteisen yhtiön parhaat puolet. Sijoitamme varoja, jotka Ahlströmin suku on hankkinut viimeksi kuluneiden 160 vuoden aikana. Yhtenä Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä meillä on merkittävät taloudelliset resurssit. Meillä on vahvaa teollista osaamista, tehokkaat prosessit sekä aktiivisen ja vastuullisen omistajan asenne.

Teollisuussijoituksemme ovat merkittäviä omistusosuuksia pörssiyhtiöissä ja suoria sijoituksia noteeraamattomiin yhtiöihin. Nämä mahdollistavat vahvan omistaja-arvon kasvun joustavalla omistusajalla. Kiinteistö- ja metsä-sijoitukset muodostavat portfoliomme perustan. Ne tuottavat vahvan rahavirran ja vakaan arvonnousun. Omistamme myös kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaat Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueet ja kehitämme niitä.

Ahlströmin suvun arvot – vastuu ja kunnianhimo – ohjaavat kaikkea toimintaamme. Meillä on pitkä historia, ja haluamme vaalia perinteitämme samalla, kun kasvatamme yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten. Olemme arvostettu omistaja, joka johtaa sekä omaa että yhtiöidensä toimintaa ammattimaisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Haluamme olla johtavassa asemassa pörssiyhtiöissä sekä enemmistöomistaja noteeraamattomissa yhtiöissä. Olemme myös kiinnostuneita yhteissijoituksista sellaisten yhteistyökumppanien kanssa, jotka jakavat arvomme. Ahlström Capital sijoittaa vakiintuneisiin yhtiöihin, joilla on vakaa asema houkuttelevilla markkinoilla ja joissa on kehittämis- ja arvonluontipotentiaalia.

Meillä on jokaiselle yhtiölle arvonluontisuunnitelma, ja me osallistumme aktiivisesti yhtiöiden kehittämiseen. Kehitämme yhtiöitä hallitustyöskentelyn ja strategiatyön sekä fuusioiden, yritysostojen ja myyntien kautta.

Hyödynnämme kattavaa arviointikriteeristöä kartoittaessamme uusia potentiaalisia ostokohteita ja kehittäessämme nykyisiä liiketoimintoja. Liiketoiminnan houkuttelevuuden, yritysten vahvuuksien ja heikkouksien sekä arvonluontipotentiaalin ymmärtäminen on avainasemassa. Meille tärkeintä on kehittää nykyisiä yhtiöitä, mutta etsimme myös uusia sijoituskohteita.

Sijoitamme Etelä-Suomessa keskeisillä paikoilla sijaitseviin kiinteistöihin. Luomme arvoa aktiivisella omistajuudella ja hyödynnämme osaamistamme kiinteistöjen kehitys- ja muuntohankkeiden toteuttamisessa.

Sijoitamme metsiin Länsi-, Keski- ja Itä-Suomessa. Olemme Suomen suurimpia yksityisiä metsänomistajia.