Jatkuvuutta vahvaan teolliseen osaamiseen ja sijoitustoimintaan

Ahlström Capital Oy on yksi Suomen suurimmista investointiyhtiöistä. Yhtiöllä on juurensa Ahlströmin suvun vahvassa yrittäjäperinteessä, ja Ahlströmit ovatkin Suomen merkittävimpiin kuuluvia teollisuussukuja jo vuodesta 1851 alkaen.

Ahström Capital Oy syntyi vuonna 2001, kun Ahlströmin suvun omistama perheyhtiö jakaantui kolmeen: Ahlström Capitaliin, A. Ahlström Osakeyhtiöön ja sittemmin pörssiin listautuneeseen Ahlstromiin. Yhtiön alkupääoma koostui teollisuuden omistusosuuksista, kiinteistöistä, metsäsijoituksista, maa-aloista ja likvidistä varallisuudesta. Ahlström Capital jatkaa suvun tarinaa kannattavassa teollisuus- ja sijoitustoiminnassa.

 

Ahlström Capitalin portfolio koostuu noteeratuista yhtiöistä Ahlstrom Oyj:stä, Munksjö Oyj:stä ja Suominen Oyj:stä sekä noteeraamattomista yhtiöistä Destia Group Oyj:stä ja Enics AG:stä, cleantech-rahastosta ja kiinteistö- ja metsäsijoituksista.

 

16 vahvaa vuosikymmentä

2016
Kuitupohjaisia materiaaleja, kartonki- ja joustopakkauksia, teollisuuselektroniikkaa, erikoispapereita, kuitukankaita, infrastruktuurin rakennusta ja kiinteistöjen ylläpitoa, cleantech-sijoitus, kiinteistöjä ja metsää

1950–2000
Paperinvalmistusta, sahatavaratuotteita, pahvi- ja joustopakkauksia, selluloosaa, kuitukankaita, vaneria, puukuitulevyä, lasi- ja konepajateollisuutta, laivanvarustusta, tuotannon ohjausjärjestelmiä

1900–1950
Paperinvalmistusta, sahatavaratuotteita, selluloosaa, kartonkia, vaneria, puukuitulevyä, lasi- ja konepajateollisuutta, laivanvarustusta

1850–1900
Laivanvarustusta, puutavaran vientiä, rautaruukkitoimintaa, paperinvalmistusta

 

Aikajana

Ahlström Capital Oy
2014

Uudelleenjärjestely

Yhtiöiden Antti Ahlström Perilliset Oy, A. Ahlström Osakeyhtiö ja Ahlström Capital Oy yritysjärjestelyt vuonna 2014. Ahlströmin suvun yritysomaisuuden hoitaminen ja kehittäminen keskitetään Ahlström Capital Oy:lle.

 

Ahlström Capital perustetaan
2001

Ahlström Capital

Ahlström Capital perustetaan 2001: A. Ahlström Osakeyhtiö jaetaan Ahlstrom Oyj:ksi, Ahlström Capital Oy:ksi ja A. Ahlström Osakeyhtiöksi

A. Ahlström Osakeyhtiö perustetaan 1908
1908

A. Ahlström Osakeyhtiö

A. Ahlström Osakeyhtiö perustetaan 1908 ja voimakas teollinen laajeneminen alkaa

Antti Ahlström ostaa Noormarkun ruukin 1870
1870

Laajentuminen

Antti Ahlström ostaa Noormarkun ruukin 1870 – nykyään tärkeä osa Suomen teollisuushistoriaa

Antti Ahlström aloittaa liiketoiminnan 1851
1851

Alku

Antti Ahlström aloittaa liiketoiminnan 1851