Maailman johtava erikoispaperien valmistaja

Munksjö on maailman johtava älykkään paperiteknologian avulla kehitettyjen erikoispaperien valmistaja. Yhtiö luo arvoa kehittämällä asiakaskohtaisia, innovatiivisia ja toimivia tuotteita lattiapinnoite-, keittiö- ja sisustustarvikkeista irrokepapereihin, kuluttajalähtöisiin pakkauksiin ja ympäristöystävällisiin energiahuoltojärjestelmiin.

Munksjö on erikoispaperiyhtiö, joka myy tuotteita yli 70 maahan. Yhtiöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: Decor, Release Liners, Industrial Applications ja Graphics & Packaging. 

Munksjön erikoissellua ja -papereita käytetään monissa teollisissa sovelluksissa ja kuluttajalähtöisissä tuotteissa, kuten sisustusalalla, irroke- ja koristepapereissa, elektroteknisissä papereissa sekä teollisuuspapereissa. Munksjö toimii seitsemässä maassa Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Munksjö on markkinajohtaja monissa tuotesegmenteissään, ja yhtiö tavoittelee kestävää kasvua orgaanisen kasvun sekä strategisten hankkeiden kautta. 

Globaalit megatrendit, kuten väestön kasvu ja ikääntyminen, kaupungistuminen, liikkuvuuden ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen sekä luonnonvarojen niukkuus vaikuttavat Munksjön tuotteiden pitkän aikavälin kysyntään. Myös siirtyminen kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntaan vaikuttaa pitkän aikavälin kysyntään, kun tietoisuus ympäristöasioista ja luonnonvarojen niukkuudesta kasvaa.

www.munksjo.com

 

  • PERUSTETTU: Munksjö aloitti toimintansa vuonna 1862. Munksjö Oyj perustettiin vuonna 2013, kun Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing –liiketoimintojen yhdistyminen saatiin päätökseen.
  • KOTIPAIKKA: Helsinki
  • TOIMIALA: Erikoispaperiyhtiö
  • TOIMINTAMAAT: 7
  • HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 2 900

 

  • LIIKEVAIHTO 2015: 1 130,7 milj. euroa
  • MARKKINA-ARVO 31.12.2015: 436,5 milj. euroa*
  • AHLSTRÖM CAPITALIN PORTFOLIOSSA: vuodesta 2014
  • AHLSTRÖM CAPITALIN OMISTUSOSUUS: 15,5 %

* oikaistu omilla osakkeilla