Aktiv och ansvarsfull ägare

Ahlström Capitals fastighets- och skogsinnehav förvaltas tillsammans med A. Ahlström Kiinteistöt Oy, ett dotterbolag till Ahlström Capital Oy. Koncernens fastighetsstrategi siktar mot aktiv utveckling och innehav av förstklassiga fastigheter samt fortgående pejling av marknaden för nya investeringsmöjligheter.

Både fastigheterna och skogsbruket spelar en viktig roll i Ahlström Capitals övergripande investeringsverksamhet i och med att de balanserar de risker som förknippas med andra investeringar och erbjuder stabilare avkastning. Ahlström Capital utvecklar aktivt sin fastighetsportfölj och följer kontinuerligt fastighetsmarknaden särskilt i Finland och i viss mån också i de övriga nordiska länderna i sökandet efter nya investeringsmöjligheter.