Startsida

21.12.2017
Pressmeddelande

Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström avgår. Pressmeddelande

18.12.2017
Meddelande

Fastighetsaffären gällande Kaserngatan 21 slutförd. Meddelande

30.11.2017
Pressmeddelande

Ahlström Capital köper ett nybyggnadsprojekt i Kånala, Helsingfors, av Lehto Group. Pressmeddelande

11.08.2017
Meddelande

Ett avtal har ingåtts gällande försäljning av kontorsbyggnaden Kasarmikatu21. Meddelande